FOODPANDA ได้รับการรับรองระดับโลก GREAT PLACE TO WORK® สุดยอดออฟฟิศในฝันของคนรุ่นใหม่แห่งปี

foodpanda ประเทศไทย ได้รับการรับรองให้เป็น “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม” โดย Great Place to Work® รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า foodpanda เป็นสถานที่ทำงานในฝันของคนทั้งในและนอกองค์กร ที่มอบความไว้วางใจและ “ประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น” ให้กับพนักงานขององค์กร

วัฒนธรรมที่ผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จ

ศิริภา จึงสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการของ foodpanda ประเทศไทย พูดถึงความสำเร็จของ foodpanda ที่มาจากวัฒนธรรมองค์กร โดยมีรากฐานสำคัญ 3 เรื่องคือ OWN IT, STAY HUMBLE และ WIN THROUGH DIVERSITY ว่า foodpanda นำวัฒนธรรมเหล่านี้มาปรับใช้ในการทำงานและการการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 10 ปี แม้เราจะมีวัฒนธรรมหลักถึง 7 ข้อ แต่ 3 ข้อนี้เป็นรากฐานสำคัญสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นที่ทุกคนต้องมี คือความพร้อมแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างรับผิดและรับชอบโดยมุ่งเน้นไปที่การหาหนทางแก้ไข และยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมเรียนรู้ ปรับปรุง เคารพซึ่งกันและกัน และที่สำคัญที่สุด เราโอบรับความแตกต่างหลากหลาย เคารพตัวตนของทุกคน ปฏิบัติต่อผู้คนในฐานะปัจเจกบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนผสมหลักสู่ความสำเร็จของเรา”

รูปแบบการทำงานที่สนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตที่ดี

foodpanda ให้ความสำคัญกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอันดับต้น ๆ ผ่านสวัสดิการและกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ “สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Wellness Benefit)” สำหรับการสปา การนวด หรือกายภาพบำบัดก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทฯ ได้ “การทำงานแบบไฮบริด (Hybrid Office)” ให้พนักงานเลือกเข้าออฟฟิศ 3 วัน ต่อสัปดาห์ และยังให้ “ทำงานจากที่ไหนก็ได้ 30 วันต่อปี (Remote Work)” และการโอบรับความหลากหลายของ foodpanda ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดสวยหรูเท่านั้น แต่ยังมีนโยบายเพื่อความเท่าเทียมคือ “เพิ่มสวัสดิการวันลาเพื่อการเปลี่ยนเพศสภาพ 10 วัน สำหรับพนักงาน LGBTQIA+” โดยพนักงานสามารถลาได้ ทั้งการเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเพศสภาพ หรือการลาเพื่อปรึกษานักจิตวิทยาในกระบวนการตัดสินใจเปลี่ยนเพศสภาพ

ชาวแพนด้าเห็นตรงกันว่าที่นี่เป็น “สุดยอดสถานที่ทำงานในฝัน”

องค์กรระดับโลกอย่าง Great Place to Work® ที่มีบทบาทด้านการวิจัยและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ระบุว่าจากการสำรวจพนักงาน foodpanda กว่า 82% เห็นด้วยว่า “foodpanda คือสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม” และจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพนักงานแชร์ความรู้สึกว่า “foodpanda เป็นสุดยอดสถานที่ทำงานที่น่าทำงานด้วย” เพราะการทำงานยืดหยุ่น เพื่อนร่วมงานกระตือรือร้น รับฟัง และยอมรับในความแตกต่างอย่างไม่ตัดสิน วัฒนธรรมการทำงานที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ รูปแบบองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตข้ามสายงาน และมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ รวมถึงพื้นที่ทำงานที่เติมพลังความคิดสร้างสรรค์

foodpanda ได้เข้าไปอยู่ในทำเนียบ Great Place to Work® ร่วมกับสุดยอดบริษัทจากทั่วโลก ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของพนักงานและพันธมิตรขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรชั้นนำที่อยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ ช่วยให้องค์กรสามารถเจาะลึกเข้าไปในกลุ่มคนที่มีศักยภาพ สรรหาคนเก่งที่มีคุณสมบัติตรงตามวัฒนธรรมองค์กรมาร่วมงานได้มากยิ่งขึ้น

“และนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้น เราทุกคนต่างภาคภูมิใจและมีความสุขมาก ๆ ที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับทุกคนที่ foodpanda ต่อไป” ศิริภาทิ้งท้าย