“คุณภาพของสินค้า” คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ “วาโก้” ครองความเป็นที่ 1 ถึง 11 ปีซ้อน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในวาโก้ รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2021-2022 หมวด Underwear แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดชุดชั้นใน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

นางอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทุกเสียงของผู้บริโภคมีความหมาย ทั้งยังเป็นแรงใจให้เราพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อยืนหนึ่งในใจผู้บริโภคอีกครั้งกับรางวัล No.1 Brand Thailand 2021-2022 หมวด Underwear ที่ยกให้วาโก้เป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดชุดชั้นในสำหรับทุกคน ทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ ต่อเนื่องมาถึงปีที่ 11 การสำรวจความนิยมของผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ โดยบริษัท Kadence International (Thailand) และบริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยการตลาดชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของวาโก้กับการเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค

ความสำเร็จของวาโก้ในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยด้านสรีระและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุดชั้นในมีความสบายเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ พร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญและดูแลในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งเน้นการรักษาระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การส่งมอบสินค้า การเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ที่เป็น Eco Friendly Product ทั้งยังเป็นรายแรกของธุรกิจชุดชั้นในสตรีในประเทศไทย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการสวมใส่สินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) การพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วม ความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม