ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการของผู้นำและการเป็นผู้บริหารที่ดี”

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการของผู้นำและการเป็นผู้บริหารที่ดี” ตามโครงการอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรการอบรมอัยการพิเศษฝ่าย รุ่นที่ 9 โดยมี รสริน หงษ์วิบูลผล วิเชียร    ชูสุวรรณ์  วีระศักดิ์ มณีเนตร และ ร.ตอ. บุญทบ ล้านทอง ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องบอลรูม โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน