โครงการ “BRAND’S Young Blood” ปลุกพลังเลือดใหม่! ชวนเหล่ายังก์เจนร่วมบริจาคโลหิต

โครงการ “BRAND’S Young Blood” ปลุกพลังเลือดใหม่! ชวนเหล่ายังก์เจนร่วมบริจาคโลหิต พร้อมรับเสื้อยืด BLOOD HERO ลิมิเต็ด ดีไซน์ จำนวนจำกัดเพียง 10,000 ตัว เท่านั้น

โครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” (BRAND’S Young Blood 2022) ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 17-22 ปี ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 รับเสื้อยืด BLOOD HERO จำนวนจำกัดเพียง 10,000 ตัว เป็นที่ระลึก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด และสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอกับโรงพยาบาล ทั่วประเทศในช่วงวิกฤต COVID-19

  • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิต และสื่อสารองค์กร โทร. 02-255-4567, 02-263-9600 ต่อ 1743, 1752
  • จุดรับและแจกเสื้อ :

ส่วนกลาง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ส่วนภูมิภาค ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง

หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่งในเขตกรุงเทพฯ (Fixed Station)

โครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาและเยาวชนส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพ เพื่อสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมแบ่งปันให้กับสังคมด้วยการเริ่มบริจาคโลหิต พร้อมกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันทำสิ่งดีๆ และปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็น “ผู้ให้” ด้วยการบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นประจำทุก 3 เดือน