แวนเทจจับมือยูเนสโก สนับสนุนโครงการการศึกษาในอินเดีย

แวนเทจ (Vantage) แพลตฟอร์มเทรดสินทรัพย์หลายประเภทระดับโลก ได้ประกาศการร่วมมือกับยูเนสโก (UNESCO) หรือองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation) โดยเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจทางสังคมของบริษัทในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดีย

ภายใต้การร่วมมือครั้งนี้ แวนเทจสนับสนุน “รายงานสถานภาพการศึกษาของอินเดีย ประจำปี 2565 – ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการศึกษา” (State of the Education Report for India, 2022 – Artificial Intelligence (AI) in Education) ซึ่งเผยแพร่วันนี้ในนิวเดลี ประเทศอินเดีย รายงานดังกล่าวนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญหลายรายการในด้านที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา รวมถึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการส่งเสริมครูและยกระดับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้

ในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือครั้งนี้ มาร์ค เดพาลิแยร์ (Marc Despallieres) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และการซื้อขายสินทรัพย์ แวนเทจ กล่าวว่า “บทบาทและการดำเนินงานระดับโลกของเราในตลาดเกิดใหม่ ได้ให้มุมมองที่หาไม่ได้ในที่อื่นใดเกี่ยวกับประเด็นที่ชุมชนต่าง ๆ ของเราต้องประสบ เรามุ่งเสริมสร้างการร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวกับยูเนสโก โดยวางอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมที่เรายึดถือร่วมกัน อันได้แก่การให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มคนและความเสมอภาค ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงิน การให้การสนับสนุนของเราในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านการศึกษา อย่างเช่นในด้านปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาและในโครงการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลสำหรับนักเรียนและผู้เรียนรู้ในอินเดีย ถือเป็นก้าวแรกที่พึงเกิดขึ้นในเส้นทางด้านการศึกษานี้”

ในการอธิบายบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในการเข้าถึงบริการทางการเงิน อีริค ฟัลท์ (Eric Falt) ผู้อำนวยการและตัวแทนของยูเนสโกประจำภูฏาน อินเดีย มัลดีฟส์ และศรีลังกา กล่าวว่า “ขณะที่ทั้งโลกอาจจะยังมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ สิ่งที่แน่นอนก็คือปัญญาประดิษฐ์จะคงอยู่ต่อไป ด้วยการเพิ่มสูงขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และแพลตฟอร์มการธนาคารดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ได้ทำให้การเข้าถึงบริการทางการเงินเกิดขึ้นได้จริงในอินเดีย การให้ความรู้และสร้างทักษะทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสุขภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คน โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง ในแง่นี้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับแวนเทจซึ่งมีพันธกิจเช่นเดียวกับเรา”

การร่วมมือของแวนเทจกับยูเนสโก นิวเดลี เป็นการผนวกรวมสององค์กรที่มีปณิธานเดียวกันในการทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในหลายปีข้างหน้าต่อจากนี้ แวนเทจมุ่งใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญทางการเงินและเทคโนโลยี ในการให้การสนับสนุนแก่โครงการด้านการศึกษาของยูเนสโกในอินเดีย ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงการสอนประกอบกับการนำผลประโยชน์ของการศึกษาไปสู่ผู้ที่มีความต้องการมากที่สุด

การร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของแวนเทจกับยูเนสโกถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญในเส้นทางของบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลขององค์กร (ESG) ซึ่งได้ริเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 แวนเทจได้ทำงานร่วมกับผู้ผลิตสื่อดิจิทัลชื่อดังอย่างซูเปอร์คาร์ บลอนดี (Supercar Blondie) ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะโลกรวนและการส่งเสริมสตรีในระหว่างสัปดาห์ของงานแข่งรถเอ็กซ์ตรีม อี (Extreme E) ในซาร์ดิเนีย อิตาลี นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดกิจกรรม ESG อีกหลายรายการในปีนี้ รวมถึงงานออกกำลังกายระดมทุนสมทบดอลลาร์ต่อดอลลาร์ร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees หรือ UNHCR) และการสนับสนุนการบริจาคโลหิตระดับโลกในสำนักงานทั้งหมดของบริษัท

Eric Falt, Director and UNESCO Representative for the UNESCO New Delhi Office, and Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer at Vantage (PRNewsfoto/Vantage)
[L-R]Yen Sim, Global Branding and Communications Director, Vantage, Eric Falt, Director and UNESCO Representative for the UNESCO New Delhi Office, and Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer, Vantage. (PRNewsfoto/Vantage)