Other

LIV-24 เป็นวิทยากรพิเศษ The IoT Revolution in Real Estate

Spread the love

LIV-24 เป็นวิทยากรพิเศษ The IoT Revolution in Real Estate ให้กับ RECU The New Frontier เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอสังหาฯไทย

นางสาวนิรมล ดิเรกมหามงคล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย LIV-24 Living Technology บริษัท ลิฟ-24 จำกัด (ทางขวาของภาพ) เป็นวิทยากรพิเศษให้กับ RE-CU The New Frontier หลักสูตรผู้บริหารอสังหาฯยุคใหม่ โดยมีนายจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ นายกสมาคม Martech Association Thailand และ Program Director ของหลักสูตร RE-CU The New Frontier (ทางซ้ายของภาพ) ให้การต้อนรับ โดย LIV-24 มาแชร์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับ The IoT Revolution in Real Estate การใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะเป็นตัวช่วยสำคัญในการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน โดยต้องให้ความสำคัญกับความเป็น Real Time ทำงานได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งทำให้เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เจ้าของโครงการสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปวางแผนพัฒนาโครงการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขันให้กับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ในขณะที่ผู้พักอาศัยสามารถเชื่อมั่นได้ว่าโครงการที่อยู่อาศัยมีความปลอดภัยจากการใช้ Prop Tech ช่วยดูแลความปลอดภัยได้ครอบคลุมทุกมิติ ณ ห้องแกรนด์ ทองหล่อ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


Spread the love