เมืองคุนซานพร้อมบูรณาการกับเซี่ยงไฮ้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม

เมื่อไม่นานมานี้ เมืองคุนซานในมณฑลเจียงซูทางภาคตะวันออกของจีน ได้จัดงานสัปดาห์เมืองคุนซาน (Kunshan Week) ที่นครเซี่ยงไฮ้ โดยจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมและการลงทุนมากมาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือ และเร่งผลักดันการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับเซี่ยงไฮ้

ภายในงานได้มีการประกาศแผนปฏิบัติการว่าด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สของเมืองคุนซานในช่วงปี 2565-2568 รวมถึงมีการเปิดเผยรายละเอียดของมาตรการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีการบรรลุข้อตกลงโครงการความร่วมมือ 20 โครงการระหว่างเซี่ยงไฮ้กับคุนซาน

ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว เมืองคุนซานจะสร้างคอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตร รวมถึงเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สเป็น 1 แสนล้านหยวนภายในปี 2568 และสร้างโครงการกว่า 15 โครงการให้สำเร็จลุล่วง

เมืองคุนซานเร่งบูรณาการเข้ากับเซี่ยงไฮ้ท่ามกลางการบูรณาการอย่างรวดเร็วในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศที่ประกอบด้วยเซี่ยงไฮ้ เจียงซู เจ้อเจียง และอันฮุย

เมืองคุนซานได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างความร่วมมือเชิงอุตสาหกรรม การให้บริการทางการเงิน และการบูรณาการทรัพยากรเข้าด้วยกัน

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคุนซาน (Kunshan Industrial Technology Research Institute) ได้สร้างชุมชนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้-คุนซาน ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งชาติ (National Eastern Tech-Transfer Center) ศูนย์แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Technology Exchange) รวมถึงสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เมืองคุนซานก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางทั้งในด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมืองคุนซานเป็นเมืองระดับอำเภอในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ซึ่งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวเพียง 40 นาทีเมื่อใช้ทางหลวง และเพียง 17 นาทีเมื่อใช้รถไฟความเร็วสูง ทั้งนี้ เมืองคุนซานมีจีดีพีสูงกว่า 4.7 แสนล้านหยวนในปี 2564

 

คำบรรยายภาพ – ภาพรถไฟเซี่ยงไฮ้สาย 11 สถานีหัวเฉียว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจหัวเฉียว เมืองคุนซาน