AIS ผนึกกำลัง MSyne รุกเดินหน้าเสริมความแกร่ง ด้าน PLATFORMS และ SOLUTIONS ตอบโจทย์ธุรกิจดิจิทัล

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS (เอไอเอส) โครงข่ายโทรคมนาคมอันดับ 1 ด้าน ‘Infrastructure’ นำโดย คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เตรียมจัดงานลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ บริษัท เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด หรือ MSyne (เอ็มไซน์) ผู้นำอันดับ 1 ด้าน ‘Big Data and Data Analytics’ โดยมี คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร  ประธานกรรมการบริหาร MSyne เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาโครงข่ายและได้ยึดแนวทางการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์หลากหลายองค์กร เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) โดยเริ่มจากความพร้อมในระดับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ ก้าวเข้าสู่ Data-Driven Company พร้อมทั้งผลักดันโซลูชัน “Data Sandbox” กระบวนการยกระดับการจัดการข้อมูลด้วย Data Platform As a Service เพื่อหวังมุ่งเน้นการให้บริการให้ครอบคลุมธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ธุรกิจบนโลกที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven) ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่ทุกธุรกิจองค์กรควรต้องหันมาให้ความสำคัญกับ Big Data เพื่อสร้างมูลค่าหรือประโยชน์ทางการค้าหรือธุรกิจของแต่ละองค์กรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม บี เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ