Other

องค์การบรรจุภัณฑ์โลก – อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมจัด “สร้างสรรค์โอกาสแห่งอนาคตด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์”

Spread the love

องค์การบรรจุภัณฑ์โลก จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สร้างสรรค์โอกาสแห่งอนาคตด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์” ให้ความรู้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ก่อนงาน ProPakAsia 2024

บรรจุภัณฑ์หนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของผลิตภัณฑ์และธุรกิจ การติดตามแนวโน้ม ทิศทางและนวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องติดตาม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนการผลิตและความยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ องค์การบรรจุภัณฑ์โลก (World Packaging Organisation : WPO) บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน ProPak Asia 2024 จึงได้ร่วมมือกันจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ขึ้น ในหัวข้อ การสร้างสรรค์โอกาสแห่งอนาคตด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ (Forming Tomorrow’s Opportunities with Packaging Innovation) ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 – 15.30 น. (ดำเนินการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ก่อนงาน ProPak Asia 2024 โดยในการสัมมนาจะเป็นการสำรวจแนวโน้มและนวัตกรรมล่าสุดที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการบรรจุภัณฑ์ระดับโลก ตั้งแต่แนวโน้มในการบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงวิธีการยั่งยืน กฎหมาย การปรับปรุงข้อกำหนดและการออกแบบระบบอัตโนมัติ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

  • คุณโซฮา อัตอัลล่า รองประธานสำหรับการตลาด องค์การบรรจุภัณฑ์โลก หัวข้อ: แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ของโลก
  • คุณเนรีดา เคลตัน รองประธานสำหรับความยั่งยืน องค์การบรรจุภัณฑ์โลก หัวข้อ: มุมมองด้านความยั่งยืนระดับโลก ผ่านความคิดของ WPO รวมถึงตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ หลักการออกแบบและแนวปฏิบัติ
  • คุณชาร์ล็อต เวอร์เนอร์ หัวหน้าทีม Circular Analytics และสมาชิก WPO ประเทศออสเตรีย หัวข้อ: PPWR และ กฎหมายใหม่ว่าด้วยการอ้างสิทธิ์สีเขียว
  • คุณวิวัฒน์ พันธ์สระ รองประธาน – วิศวกรรมโรงงาน (DIMA) บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด หัวข้อ: การออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับการบรรจุภัณฑ์โดยใช้ Lean Automation โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประกาศนียบัตรจากการสัมมนาครั้งนี้อีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_46KQ6asvRNiDyb_NfNI14g หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาฯ ติดต่อ คุณพุทธพร พุดมะลัง เบอร์ 020360500 ต่อ 263 Email: Putthaporn.P@informa.com


Spread the love