OTHER

มูลนิธิแอร์บัส ให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ช้างป่า อุทยานแห่งชาติไทรโยค

มูลนิธิแอร์บัส ให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ช้างป่าของอุทยานแห่งชาติไทรโยค

โครงการอนุรักษ์ช้างป่าของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในอุทยานแห่งชาติไทรโยคเป็นหนึ่งในผู้รับรางวัลภายใต้โครงการการริเริ่มร่วมกันของมูลนิธิ Airbus Foundation และมูลนิธิ Connected Conservation Foundation

ภายใต้โครงการนี้ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลชนิดความละเอียดสูงมากที่ได้จากระบบดาวเทียมของแอร์บัส ซึ่งถ่ายเอาไว้ในช่วงระหว่างปี 2555-2565 เพื่อใช้ในการตรวจสอบประชากรช้างป่าในอุทยานที่มีจำนวนลดน้อยลง รวมถึงเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า โดยการตรวจสอบและพัฒนาเหล่านี้เป็นถือวิธีการสำคัญในการช่วยปกป้องสัตว์ป่า

นอกจากนี้ ทางโครงการยังช่วยฟื้นฟูและส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่กำลังลดลงของเสือดาว หมาจิ้งจอก เก้งและแมวลายหินอ่อนที่ใกล้สูญพันธุ์ อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าช้างป่าในอุทยานแห่งชาติไทรโยคจะมีอนาคตที่ปลอดภัยในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกมัน