OTHER

Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจ ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)

Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจ ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)

ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุก ๆ ปี ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ชุมชนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ จะออกมาผนึกกำลังจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองหลากรูปแบบ ทั้งเดินขบวนพาเหรด ปาร์ตี้สังสรรค์ จัดการแสดง หรือ เปิดเวทีสนทนาให้ความรู้เรื่องสิทธิ และ Call Out เรื่องความไม่เท่าเทียมต่าง ๆ โดยเดือนนี้มักเป็นที่รู้จักและผ่านหูใครหลายคนในอีกชื่อหนึ่งว่า Pride Month”

Pride Month คืออะไร

Pride Month หรือ LGBTQ Pride คือ การขับเคลื่อนให้มีการยอมรับในกลุ่ม LGBTQ โดยเป็นการแสดงออกถึงความต้องการสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคมของเหล่า LGBTQ เดือนมิถุนายนของทุกปีจะถูกเรียกว่า Pride Month ซึ่งจัดให้มีการเดินพาเหรด หรือ Pride Parade ไปในเมืองสำคัญ ไม่ใช่แต่เพียงในประเทศไทย แต่ในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลก อาทิ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาดริด สเปน เวียนนา ออสเตรีย และอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ โตเกียว ญี่ปุ่น เป็นต้น ประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญและจัดให้มีการเดินพาเหรดที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในทุกๆ ปี

ทำความเข้าใจ LGBTQ คืออะไร?

เพราะโลกนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศชายและหญิง LGBTQ จึงกลายเป็นสิ่งที่ใช้เรียกตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเริ่มใช้จากกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและนักสิทธิมนุษยชนในสหรัฐ ตั้งแต่ช่วงกลางยุค 80 ในระยะแรกนั้นมีตัวย่อเพียง 4 ตัว คือ LGBT แต่เมื่อมีเพศวิถีที่หลากหลายมากขึ้นจึงมีการเติมตัวอักษรต่าง ๆ และเครื่องหมายบวกเข้ามาภายหลัง เช่น LGBTQ+, LGBTQIA+ เป็นต้น

วันนี้มูลนิธิเด็กโสสะ ฯ ขอแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับ “ความแตกต่างอย่างเข้าใจ เมื่อลูกเป็น LGBTQ ให้ครอบครัวได้ทำความเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุน เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตไปพร้อมกับทัศนคติที่ดี และเป็นบุคลากรคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ในสังคม

อ่านเลย  https://www.sosthailand.org/blog/supporting-your-lgbtq-child

สำหรับลูกๆ ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการได้รู้ว่าพวกเขาเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ ไม่เฉพาะกับเด็กๆ ที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้น แต่ลูก “ทุกคน” ต้องการให้พ่อแม่ยอมรับตัวตน และความสามารถของพวกเขา เพราะเด็กแต่ละคนเกิดมาแตกต่างกัน พ่อแม่ควรยอมรับในตัวลูก ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็ตาม เพื่อให้ลูกรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง โดยเฉพาะเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง จะช่วยให้ลูกฝ่าฝันแรงปะทะต่างๆ จากสังคมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้การช่วยเหลือเด็กไทยที่กำพร้า ไร้ที่พึ่งพิง และเด็กที่เสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้ง โดยให้ความสำคัญกับ สิทธิเด็ก ไม่ว่าเด็กจะมีที่มาอย่างไร มีตัวตนแบบไหน เด็กทุกคนล้วนต้องการความรัก และการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ เพื่อเติบโตไปมีอนาคตที่สดใส สามารถอยู่อย่างพึ่งพาตนเองได้ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อสังคม มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน แต่ละช่วงวัย เพื่อดูแลให้เด็กๆ มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

เด็กๆ จะได้เติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่มั่นคง ปลอดภัย ด้วยความอบอุ่นจากครอบครัวโสสะ ได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งวิชาชีพและวิชาชีวิต ที่สำคัญ พวกเขาจะได้ใช้ “โอกาสที่สอง” ที่ผู้บริจาคทุกท่านมอบให้ด้วยหัวใจ เพื่อเลือกตัวตนและเส้นทางเดินของพวกเขาเอง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวโสสะ ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org/donate-now

 และรับชมคลิป #เติมรักที่ขาดด้วยครอบครัวทดแทนได้ที่ https://bit.ly/3T3c5D5