OTHER

มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน ร่วมกับจุฬาฯ ประกาศผล Micro and Small Business Funding Case Challenge

มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ประกาศผลการแข่งขันโครงการ Micro and Small Business Funding Case Challenge

 

มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน (CDF) จับมือพันธมิตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School) ประกาศผลผู้ชนะ 3 ทีมสุดท้ายในโครงการ Micro and Small Business Funding Case Challenge อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการแข่งขันออกแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมนิสิตนักวางแผนชั้นปี 2 – 4 จากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นำเสนอแผนธุรกิจ (Business Model) ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารแบบหลากหลายมิติอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (Micro Business) และรายเล็ก (Small Business) ในประเทศไทย พร้อมรับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

นัทธ์หทัย พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน กล่าวว่า “ทางมูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 3 ทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่า 120 คนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการในปีนี้กันอย่างคึกคัก ซึ่งโครงการแข่งขัน Micro and Small Business Funding Case Challenge ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือต้องการช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยและรายเล็กในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการสร้างเสถียรภาพทางการเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การอบรม การวิจัยและวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบตลาดทุน และระบบการเงิน รวมถึงการพัฒนาสถาบันและบุคลากรของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยและรายเล็ก ซึ่งมีจำนวนคนทำงานตั้งแต่ 1 – 100 คน ยังมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในด้านการจ้างงาน  พร้อมช่วยลดอัตราความยากจน และเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ให้เติบโตในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ”

ทั้งนี้โครงการแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร หรือ Micro and Small Business Funding Case Challenge เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปี 2 – 4 สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 28 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบแรก ให้แต่ละทีมนำเสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Infographic จำนวนไม่เกิน 10 หน้า พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ที่คณะกรรมการโครงการฯ กำหนดให้ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินความน่าสนใจและความเป็นไปได้ของโครง การทางการเงิน ตลอดจนการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับนักลงทุน พร้อมนำความคิดเห็นที่ได้รับจากบุคคลทั่วไปมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และรอบสุดท้ายที่ผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 4 ทีมสุดท้ายจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจอย่างละเอียด ตั้งแต่ช่องทางการสร้างรายได้ของธุรกิจ ผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุน และเป้าหมายความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและขนาดเล็กในการได้รับเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณกรประณม วงษ์มงคล กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 2. คุณรวิ กูรมะโรหิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 3. คุณประพัทธ์พงศ์ วีระมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Global Business Development Strategies บมจ. ธนาคารกรุงไทย 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น เลขานุการภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาผ่านรูปแบบการนำเสนอแผนงานในระยะเวลาที่กำหนดและคณะกรรมการซักถาม เพื่อเฟ้นหาทีมที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุด 3 ทีม พร้อมคว้าเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์คชอปออนไลน์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริบทที่สำคัญในอุตสาหกรรมการเงินแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกทีม อาทิ MSME business, Financial forecast และ Feasibility analysis เป็นต้น พร้อมรับหน้าที่เป็น Mentor ที่ปรึกษาพิเศษสำหรับทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายอีกด้วย

ซึ่งทั้ง 3 ทีมที่ชนะในโครงการ Micro and Small Business Funding Case Challenge ได้แก่

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม FunFund รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม SMEs Hero รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ได้แก่ ทีมกรุ๊ปเลือดอะไรก็โสดเหมือนกัน รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

ผู้สนใจสามารถรับชมภาพบรรยากาศการแข่งขันรอบสุดท้ายและการประกาศรางวัลผู้ชนะในโครงการ Micro and Small Business Funding Case Challenge ได้ทาง https://youtu.be/GlMFeT2KJSg หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.cmdffoundation.org หรือทาง Facebook Page: มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน