OTHER

เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ คว้ารางวัล “Innovation Leadership Achievement Awards in Thailand”

เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ คว้ารางวัลใหญ่ระดับสากล “Innovation Leadership Achievement Awards in Thailand” จาก The Asian Banker

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX โดย คุณวรรณา นพอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ คว้ารางวัล Innovation Leadership Achievement Awards in Thailand จาก The Asian Banker วารสารเศรษฐกิจการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา หลังโชว์ผลงานยอดเยี่ยม ข้ามผ่านสถานการณ์ยากลำบากโควิด-19 และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า ยืนหยัดในการเป็นผู้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการเงินของไทย เพื่อเชื่อมโยงการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

คุณวรรณา นพอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ The Asian Banker ได้พิจารณามอบรางวัลดังกล่าวแก่ตนเอง และ NITMX นับเป็นรางวัลที่ยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งสมาคมธนาคารไทย ธนาคารสมาชิก และคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกับคณะกรรมการบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจ และนโยบายระดับชาติไปสู่การดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ที่มุ่งสู่ดิจิทัลร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ”  

คุณวรรณา นพอาภรณ์ มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในแวดวงอุตสาหกรรมการชำระเงินและการธนาคาร และได้เข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ NITMX บริหารงานเป็นเวลากว่า 18 ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และสามารถขับเคลื่อนให้เติบโตก้าวหน้า และยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการคิดค้นและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินดิจิทัลที่สำคัญของไทยอย่างระบบ                พร้อมเพย์ (PromptPay) และยังมีการพัฒนาระบบ PromptPay Cross- Border QR Payment ให้รองรับธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศที่เปิดให้บริการแล้ว 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และกำลังพัฒนาเพื่อขยายการให้บริการไปที่ ฮ่องกง อินเดีย ลาว และยังมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดนวัตกรรมการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างไทยและมาเลเซีย DoitNow ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการเชื่อมโยงการชำระเงินในอาเซียน (ASEAN Payment Connectivity) นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ หรือ PromptBiz ที่สนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าให้เป็นดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อช่วยแก้ปัญหาการทำธุรกรรมแบบเดิมที่ยังใช้เอกสารกระดาษ และยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

ในช่วงการแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกธุรกิจ แต่นับเป็นโอกาสดีที่คนไทยมีช่องทาง “การชำระเงินดิจิทัล (Digital Payment)” เป็นหนึ่งในทางเลือกหลักในการชำระเงิน ทำให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและใช้เงินสด ซึ่งส่งผลให้การชำระเงินดิจิทัลของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากข้อมูล Digital 2021 Global Overview Report ระบุว่าการทำธุรกรรมผ่าน mobile banking ของคนไทยในปี 2563 ครองแชมป์อันดับ 1 ของโลก มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดย NITMX เป็นผู้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการชำระเงินดิจิทัลอย่างระบบพร้อมเพย์ โดยได้มีการวางแผน เตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพื่อทำให้ระบบมีความเสถียรและสามารถรองรับปริมาณการทำธุรกรรมจำนวนมหาศาลได้อย่างไม่สะดุด นอกจากนี้ NITMX ยังพัฒนาระบบ Digital SupplyChain Finance เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น ให้มีโอกาสช่วยเหลือซัพพลายเออร์ของตนเองให้กลับมามีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับรางวัล Innovation Leadership Achievement Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงิน Non-Bank รวมถึงกลุ่ม Fintech ที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งเป็นรางวัลประเภทระดับบุคคล (Individual Award) ที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับรางวัลจากหลักเกณฑ์ การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน (Distinguished career) วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น (Vision and commitment) ผลงานการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ (Significant achievements) และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ (Ability to inspire and build a team around innovation) ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และนับเป็นหนึ่งในรางวัลที่มีหลักเกณฑ์เข้มงวดและตัดสินมอบรางวัลให้กับบุคคลที่มีความโดดเด่นที่สุดเท่านั้นในแต่ละประเทศ โดยในปี 2566 นี้ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลมาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทาง https://www.itmx.co.th