CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

OTHER

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ผนึกกำลังลูกค้าคนสำคัญสานต่อพันธกิจ We Promise

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ผนึกกำลังลูกค้าคนสำคัญร่วมสานต่อพันธกิจ We Promise เก็บขยะริมหาดเพื่อโลกที่สะอาดขึ้น ในกิจกรรม WP Energy Walk Rally ครั้งที่ 7

ปัญหาขยะทะเล เป็นหนึ่งในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วง ในหนึ่งปี ขยะจากทุกประเทศทั่วโลกถูกแปรรูป ทำลาย และนำไปรีไซเคิล แต่ก็ยังมีขยะอีกจำนวนมหาศาลที่ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง สัตว์น้ำ และธรรมชาติใต้ทะเลพอสมควรเช่นกัน

คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวิลด์แก๊ส” กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรม “WP Energy Walk Rally เพื่อสังคม” เป็นช่วงเวลาที่บริษัทฯ และลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได้มีโอกาสส่งต่อพลังแห่งการทำความดีให้กับสังคมร่วมกันเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นไปตาม พันธกิจ We Promise ให้คำมั่นสัญญาที่จะเคียงข้างสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยในทุกระดับในการส่งมอบพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ควบคู่กับการดูแลโลก และสังคม โดยในปีที่ 7 นี้ เราตระหนักถึงปัญหาระบบนิเวศทางทะเลที่เสื่อมถอย จาก Climate Change ประกอบกับปัญหาขยะในทะเลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด จึงได้ประสานความร่วมมือกับ “Amara Watersport” ผู้ให้บริการกิจกรรมทางน้ำ และโรงเรียนสอนกีฬาทางน้ำผู้มีแนวคิดในการปลูกฝังการอนุรักษ์ทะเลให้กับชุมชน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะให้กับบุคลากรและลูกค้าของเรา โดยมีคุณอมรา วิจิตรหงษ์ อดีตนักกีฬา วินด์เซิร์ฟทีมชาติไทยมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และนำกิจกรรมกิจกรรม พายซับบอร์ดเก็บขยะในทะเล โดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม เราได้นำขวดแก้ว 1 กก., ขวดพลาสติก 1 กก., ฝาขวด 1 กก., เชือก 9 กก., ขยะอื่น ๆ 30.4 กก. รวมน้ำหนักทั้งหมดที่เก็บได้คือ 42.4 กก.ใช้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์รักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ พร้อมเรียนรู้ในการ Up Cycling ขยะขวดพลาสติกมาสร้างสรรค์เป็นจานรองแก้ว “ตุ๊กตาน้องเติมสุข” ที่สามารถเพิ่มมูลค่าใช้เป็นของที่ระลึกได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์เพื่อลดมลพิษจากขยะพลาสติกบนโลกของเรา”

ด้านคุณอมรา วิจิตรหงษ์ อดีตนักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทยและเจ้าของกิจการ “Amara Watersport” กล่าวว่า “อีกหนึ่งความตั้งใจของ Amara Watersport คือการปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน และคนทั่วไป จากความตระหนักถึงปัญหาระบบนิเวศในด้านต่าง ๆ เช่น สัตว์ทะเลตายเป็นจำนวนมาก ขยะพลาสติกลอยกลางทะเลมากขึ้น ฯลฯ เราอยากให้ทะเลและพื้นที่ชายหาดกลับมาสวยเหมือนเมื่อก่อน การปลูกจิตสำนึกให้คนเข้าใจเรื่องขยะจึงสำคัญ โดยคาดหวังว่ากิจกรรมที่ได้ร่วมกับดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในส่วนเล็ก ๆ ที่กระตุ้นให้คนไทยใส่ใจเรื่องปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมถอยจากขยะมากขึ้น”