OTHER

Safe Surgery ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน ปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล ที่เปาโล

Safe Surgery ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน ปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล ที่โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ปัจจุบันโรคอ้วนเป็นปัญหาทางสาธารณสุขสำคัญของโลกและประเทศไทย ประชาชนทั่วโลกมากกว่า 4 ล้านคน เสียชีวิตจากการที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือ “โรคอ้วน” คนไทยมีภาวะน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนถึง 21.4% หรือราว 17.6 ล้านคน ซึ่งอาจกลายเป็นภัยเงียบที่ทำร้ายสุขภาพ อาจมีปัญหา สุขภาพจิต เครียด ซึมเศร้า รวมถึงมีผลต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ อาทิ หัวใจ มะเร็ง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต และอื่นๆอีกมาก นับเป็นภาวะของการเป็น “โรค” ที่เนื่องมาจากความอ้วน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ร่วมนำเสนอศักยภาพความพร้อมของศูนย์ศัลยกรรมและผ่าตัดรักษาโรคอ้วน เมื่อเร็วๆ นี้ ภายในงาน Asia Pacific Metabolic and Bariatric Surgery Society 2023 เพื่อเดินหน้าพัฒนาความเชี่ยวชาญมุ่งสู่ระดับเอเชียแปซิฟิกต่อไป

อีกทั้งเรายังได้ดำเนินการภายใต้นโยบาย Safe Surgery เน้นหลักการ Patient Safety Goal ซึ่งทำให้การผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคอ้วน ของศูนย์ศัลยกรรมและผ่าตัดรักษาโรคอ้วน ที่มุ่งแก้ปัญหาที่สาเหตุ พร้อมการรักษาเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องสุขภาพจากความอ้วน ภายใต้กระบวนการดูแลของทีมแพทย์ และทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Safe Surgery ทุกความซับซ้อน เราพร้อมดูแล ให้การ“ผ่าตัด” ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานระดับสากล ดังนี้

  • การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน และโรคแทรกซ้อนที่มาจากสาเหตุของความอ้วน โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ
  • Coaching ดูแล วางแผน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยทีมแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับนักกำหนดอาหาร และนักกายภาพบำบัด
  • การผ่าตัดเพื่อบำบัดรักษาโรคอ้วน ด้วยเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ตอบโจทย์ทุกปัญหา และความต้องการของผู้ป่วยเฉพาะราย
  • การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ ร่วมกับวิสัญญีแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางสหสาขา ร่วมประเมินความพร้อม และวางแผนให้การดูแล ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังรับการผ่าตัดเพื่อคลายความกังวลใจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ป่วย และครอบครัว
  • ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยหลัก Patient Safety Goal ในระดับสากล คือการผ่าตัดที่ถูกต้อง ถูกคน ปลอดภัย โดยศัลยแพทย์ที่คร่ำหวอดด้วยประสบการณ์เฉพาะทางผ่าตัด 2 ท่าน เพื่อร่วมดูแล และแก้ปัญหา กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด รวมถึงมาตรฐานการดูแลและป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันขณะผ่าตัด และการป้องกันการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่อาจนำมาซึ่งความสูญเสียได้
  • พักฟื้นหลังรับการผ่าตัดรักษาภายในห้องพักฟื้นที่มีอุปกรณ์ครบครัน โดยการดูแลด้วยพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรองรับสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสูดของผู้ป่วย
  • อุ่นใจ เสมือนมีเลขาที่ปรึกษาส่วนตัวด้านสุขภาพ กับ Nurse Case Manager ให้การดูแล และติดตามผลการรักษา ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การรักษานั้นสัมฤทธิ์ผล ตรงตามความต้องการของผู้ป่วย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ทุกความซับซ้อน เราพร้อมดูแล Safe Surgery เป็นทางเลือกที่ครบครัน ตั้งแต่ลงทะเบียนปรึกษาแพทย์ฟรีในครั้งแรก ตรวจสุขภาพก่อนการผ่าตัดไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ราคาห้องพักรักษา รับสิทธิ์เพียงนำผลการรักษามาปรึกษาเพื่อประเมินก่อนการผ่าตัด ลงทะเบียนนัดหมาย ที่ www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Home หรือ โทร.1772