OTHER

ถอดชุดเฉดสีกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิธฯ สู่งานศิลป์ และดนตรีในสวน

ถอดชุดเฉดสีกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิธฯ ถ่ายทอดสุนทรียะสู่การสร้างสรรค์งานศิลป์ และดนตรีในสวน

สมาคมเพื่อการพัฒนาศิลปะและหัตถศิลป์ไทยจัดกิจกรรม “สีสวย สวนงาม สำราญในสราญรมย์” ภายใต้โครงการ “การถอดชุดเฉดสีของกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิธฯ ต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์บนฐานของทุนทางวัฒนธรรม” ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้ความร่วมมือจาก บ.เบเยอร์ ประเทศไทย ในการผลิตสีสำหรับใช้ภายในโครงการ

กิจกรรมในครั้งนี้มีแนวคิดจากการศึกษาและสำรวจศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามในเรื่องของงานกระเบื้องเคลือบของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามอันเป็นลวดลายที่วิจิตรสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ พัฒนาและต่อยอด โดยลวดลายกระเบื้องเคลือบนี้ได้รับการออกแบบโดยพระอาจารย์แดง แห่งวัดหงส์รัตนาราม ซึ่งเขียนลายต้นแบบและส่งไปผลิตที่ประเทศจีน แล้วส่งกลับใช้ในงานออกแบบและประดับตกแต่งผสมผสานศิลปกรรมภายในวัด

ด้วยเหตุเพื่อที่จะอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกระเบื้องเคลือบและชุดสีกระเบื้องเคลือบวัดราชบพิธฯนี้ ทางผู้วิจัยจึงทำการศึกษาสีและลวดลายกระเบื้องเคลือบเหล่านี้ และต่อยอดการจัดกิจกรรมจากชุดสีกระเบื้องเคลือบเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำคัญและคุณค่าของกระเบื้องเคลือบ ที่สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านมุมมองในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผ่านการสร้างย่านด้วยการใช้สีสันจากกระเบื้องวัดราชบพิธฯ อันเป็นทุนวัฒนธรรมในย่านนั้น และเพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างสรรค์ย่านด้วยสีในพื้นที่อื่น ๆ ที่สนใจต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนด้วยการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพื้นที่ให้กับชุมชน นอกจากจะเป็นจุดดึงดูดความสนใจ แล้วยังเป็นจุดพบนัดพบในการทำกิจกรรมอื่นต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากนิทรรศการ “ชุดสีวัดราชบพิธฯ Colors of Wat Ratchabophit” ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ศาลาราย บริเวณด้านข้างพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ภายในงานกิจกรรม “สีสวย สวนงาม สำราญในสราญรมย์” ได้รับเกียรติจาก นายศานนทท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาจารย์ ชลิต นาคพะวัน มาร่วมได้สร้างสรรค์งานศิลปะจากแรงบันดาลใจของชุดสีวัดราชบพิธฯ ผ่านวัสดุจากยางพารา นอกจากศิลปะสร้างสรรค์จากกระเบื้องเคลือบแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีในสวนโดยศิษย์เก่าวงดุริยางค์ โรงเรียนวัดราชบพิธ และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่บรรเลงเพลงเคล้ากับบรรยากาศของสวนสราญรมย์ และที่พิเศษสุดภายในงานมีกิจกรรมสนุกสนานในการฝึกเต้นกิจกรรมประกอบดนตรี สวิงแดนซ์ จาก สวัสดี-สวิง-บางกอก รวมถึงการขับร้องบทเพลงไทยอันไพเราะ โดย คุณวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ที่สร้างความสุขและความเพลิดเพลินให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและมาพักผ่อนหย่อนใจในสวนสราญรมย์  โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทย และต่างชาติให้ความสนใจและเข้าร่วมเพลินเพลินกับกิจกรรม