CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

OTHER

FWD ประกันชีวิต จับมือ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

FWD ประกันชีวิต จับมือ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย เดินหน้าโครงการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

  • โครงการ JA SparktheDream ประเทศไทย ตั้งเป้าให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจทางการเงิน ทักษะสังคมและ ทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 1,000 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง

FWD ประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย จัดทำโครงการ JA SparktheDream ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 1,000 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเพื่อสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 10 ปี ของกลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อความรู้ทางการเงิน สังคม และทักษะการใช้ชีวิต ตั้งแต่ระดับพื้นฐานให้แก่เยาวชน พร้อมสอดแทรกทักษะทางสังคมและทักษะชีวิตที่จำเป็นให้กับเยาวชน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบ สร้างความมั่นคงทางการเงินและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” หรือ “FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า “เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนในสังคม (reduce inequality) เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตเต็มที่  Celebrate living ได้โดยไม่ต้องกังวล  ดังนั้นเราจึงสนับสนุนเยาวชนให้มีความรู้ทางการเงิน พร้อมกับเสริมทักษะชีวิตระดับพื้นฐานผ่านโครงการ JA SparktheDream ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สร้างความเข้าใจทางการเงิน เริ่มจากการออม การใช้จ่าย และการหารายได้ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ นอกจากประโยชน์ที่เด็กๆ จะได้รับ เรายังมองเห็นความสำคัญของการร่วมดูแลและพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของเราเสมอมา”

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล กรรมการอำนวยการ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย หรือ JA Thailand กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสพิเศษของ FWD และ JA Thailand ที่ได้เข้าไปให้ความรู้ เตรียมความพร้อมและส่งเสริมเยาวชนในประเทศไทยให้มีชุดทักษะความรู้ที่จำเป็นเพื่อเติบโตเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการเงิน เติบโตเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะและเอื้อเฟื้อต่อชุมชน โดยโครงการ JA SparktheDream มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ทางการเงินให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพิ่มศักยภาพให้กลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเห็นถึงโอกาสและทำตามความฝันที่ตนวางไว้ เราสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นของพวกเด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียนวัยเยาว์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะนำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมในหลากหลายมิติ เราขอขอบคุณที่ FWD ประกันชีวิต และเคียงข้างให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้”

โปรแกรมการเรียนการสอนในโครงการ JA SparktheDream ประเทศไทย เป็นการเรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย 4 บทเรียนหลัก ได้แก่ การออมเงิน การหารายได้ การใช้จ่าย และการแบ่งปัน (Save, Earn, Spend, Share) ครอบคลุมความรู้ทางการเงิน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความตระหนักทางการเงิน 2) สมรรถนะทางการเงิน และ 3) ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะความรู้ทางการเงินผ่านบทเรียนการจัดการทางการเงิน และจากประสบการณ์ที่หลากหลายจากอาสาสมัครเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำนวน 50 คน ที่จะเป็นครูพี่เลี้ยงและร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน พร้อมเครื่องมือการเรียนการสอนและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์จากกลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและออกแบบให้สามารถปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผ่านการเรียนรู้ใน 4 บทเรียน ประกอบด้วย เกมจำลองสถานการณ์ แบบทดสอบ และกิจกรรมสนุกอื่นๆ ซึ่งสอดแทรกไปกับฐานกิจกรรมและในชั่วโมงเรียนตามตารางเรียนปกติ โดยหลักสูตรการเรียนรู้นี้ยังครอบคลุมการมีส่วนร่วมในครอบครัวและชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขยายขอบเขตของความรู้และมิตรภาพระหว่างกลุ่มการเรียนรู้ โดยมีทางมูลนิธิฯ เป็นผู้ทำแผนการสอนและประสานงานกับทางโรงเรียนและผู้สอน

ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ JA SparktheDream ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ โดยทำงานร่วมกับอาสาสมัครจาก FWD ประกันชีวิต ผู้ปกครอง ครู และเพื่อนๆ นำเสนอโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยกันค้นหาและจัดการกับปัญหาในท้องถิ่นของตน ทีมที่มีความโดดเด่นจะเป็นตัวแทนเข้าร่วม JA SparktheDream Social Challenge ร่วมกับนักเรียนในโครงการจากประเทศฮ่องกง ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม

โครงการ JA SparktheDream มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กนักเรียน 25,000 คนทั่วเอเชีย ภายในปี 2567 หลังจากที่ประสบความสำเร็จกับโครงการนำร่องที่ประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้ว โดยมีการขยายผลโครงการนี้ไปในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และมีแผนการทำโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ เร็วๆ นี้อีกด้วย ซึ่งการเรียนการสอนและเสริมสร้างความรู้ทางการเงินเพื่อปูรากฐากอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชนเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของกลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ สามารถเข้าไปดูได้ที่: https://jasparkthedream.org/