“คอลเกต บริจาคชั้นวางหนังสือ หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ” สนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน สร้างโอกาสการศึกษาเด็กไทย

มร.ฌอง มาร์ค เล บรี (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์รวมภูมิภาคอินโดจีน พร้อมด้วยนางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคชั้นวางหนังสือสำหรับเด็กให้แก่หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ สานต่อแนวคิดให้เด็กไทยได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมี นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์(กลาง) ผู้อำนวยการกองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนในการรับบริจาคครั้งนี้