CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

OTHER

FWD ประกันชีวิต ติวเข้มผู้บริหารตัวแทน เพิ่มทักษะรอบด้านสู่มาตรฐานระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

FWD ประกันชีวิต ติวเข้มผู้บริหารตัวแทน เพิ่มทักษะรอบด้านสู่มาตรฐานระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

FWD ประกันชีวิต คัดเลือกสุดยอดผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาตัวแทนกับสถาบัน INSEAD สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของโลก ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเพิ่มศักยภาพการขายและการบริการให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเสริมทักษะรอบด้าน มุ่งยกระดับมาตรฐานให้กับตัวแทนประกันชีวิต เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า ด้วยแนวคิดการทำงานที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (customer-led) เราจึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาบุคลากรทุกส่วนให้มีความเป็นมืออาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า ตามแนวทางการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการจะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต เราจึงคัดเลือกผู้บริหารตัวแทนที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนานาชาติในโครงการ FWD Elite Signature Program at INSEAD ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อ FWD โดยเฉพาะ ภายใต้การรับรองของสถาบัน INSEAD สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของโลก ประเทศฝรั่งเศส 

โครงการ FWD Elite Signature Program at INSEAD ได้ถูกริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2563 และจัดต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 3 ในปีนี้มีผู้บริหารตัวแทนจากประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 คน ได้แก่ คุณปรารถนา สถาปิตานนท์ คุณมณีมณฑ์ กลิ่นดี คุณอังคณา เลิศรุ่งเรือง และคุณนรากร รังเสนา โดยผู้บริหารตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีผลงานอันยอดเยี่ยม มีศักยภาพความเป็นผู้นำ และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดี โดยต้องผ่านการเรียนรู้อย่างเข้มข้นเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกฝนทักษะและอัปเดตแนวความรู้รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และกรณีศึกษาจากผู้บริหารตัวแทนยอดเยี่ยมจากประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย เป็นเวลา 5 วัน ที่สถาบัน INSEAD ณ เมืองฟงแตนโบล (Fontainebleau) ประเทศฝรั่งเศส

เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน และมั่นใจว่าผู้บริหารตัวแทนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรนี้ จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาวิธีการเสนอขายประกันชีวิตให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล และต่อยอดพัฒนาทีมงานให้เป็นทีมขายมืออาชีพที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุดในธุรกิจประกันชีวิต เพื่อร่วมกันเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อประกันชีวิต” นายเดวิด กล่าวทิ้งท้าย