OTHER

วันหัวใจโลก ปีนี้ เปาโล ชวนมาเทคแคร์หัวใจของคุณและคนที่คุณรักให้มากยิ่งขี้น

วันหัวใจโลก ปีนี้ โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน ชวนมาเทคแคร์หัวใจของคุณและคนที่คุณรักให้มากยิ่งขี้น

Heart Alert อย่าล้อเล่นกับ หัวใจ วันหัวใจโลก (World Heart Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงโรคหัวใจ ความเสี่ยงใกล้ตัว ที่ไม่ควรมองข้าม” โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน “ขอเชิญชวนทุกคนมาใส่ใจหัวใจตัวเอง และหัวใจของคนที่คุณรัก  โรคหัวใจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลก โดยประเทศไทยเสียชีวิตจากโลกหัวใจหลอดเลือด ปีละ 7 หมื่นคน (ข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค) และมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งโรคหัวใจนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้สูงอายุ หรือเพศใดเพศหนึ่ง แต่สามารถเกิดได้กับทุกคน

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย ทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กรรมพันธุ์ อายุ เพศ และปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น การออกกำลังกาย น้ำหนักเกิน รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดังนั้น ผู้ป่วยโรคหัวใจควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการบริโภคอาหาร และการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคอื่นๆ แทรกซ้อน

โดยกลุ่มโรคหัวใจ แบ่งได้ดังนี้ 

  • กลุ่มที่มีความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจ เช่น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว
  • กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน
  • กลุ่มที่มีการนำไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ เช่น โรคหัวใจเต้นพลิ้ว
  • กลุ่มเสี่ยงจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่เรื้อรัง,ผู้สูงอายุ, ผู้เป็นเบาหวาน หรือมีโรคทางพันธุกรรม

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน พร้อมให้บริการด้วยแพทย์ที่มากประสบการณ์ ชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรักษาโรคหัวใจที่ซับซ้อนในแต่ละประเภทได้อย่างครอบคลุม อาทิ ทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจในระดับพื้นฐาน ที่พบได้มาก เช่น โรคหัวใจขาดเลือด มักเกิดอาการแบบฉุกเฉิน โดยบางรายไม่รู้ตัวว่าเป็นมาก่อน โรงพยาบาลฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ให้การรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด (Stent) โดยผ่านประสบการณ์มากกว่า 2,000 ราย ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีโรคอื่นที่เกี่ยวกับหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะ ลิ้นหัวใจรั่ว ไปจนถึงขั้นรับการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจ โดยทีมแพทย์ที่พร้อมให้การรักษาอาการที่แตกต่างของโรคหัวใจแต่ละประเภท อาทิ แพทย์เฉพาะทางสวนหัวใจและหลอดเลือด, แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ และแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก ภายใต้เทคโนโลยีทางการรักษาที่ได้มาตรฐาน

รวมไปถึงความพร้อมรองรับภาวะวิกฤติของโรคหัวใจได้ในทุกสถานการณ์ ตั้งแต่โรคหัวใจเบื้องต้นไปจนถึงระดับร้ายแรง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเสียชีวิต โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ซึ่งเป็นโรคที่รักษายาก จากผนังหลอดเลือดบาง ปริ แตก จนมีเลือดออกภายในช่องท้อง ทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรง ปวดหลัง หายใจร่วมกับกลืนลำบาก ซึ่งอาการเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นโรคหัวใจ จึงมองข้ามโรคนี้ไปได้ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยอาการอย่างถูกต้อง ตรงจุด จากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา โดยรักษาได้ 2 วิธี ทั้งการผ่าตัดใส่หลอดเลือดเทียมทดแทน หรือการผ่าตัดใส่ Stent ขดลวด ซึ่งมีศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางหัวใจและทรวงอกเพียงไม่กี่ท่านที่ให้การรักษาได้ โดยต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ทักษะความชำนาญเฉพาะทาง ร่วมกับประสบการณ์สูง

ผู้ที่กำลังสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง มอบสิทธิพิเศษให้คุณได้ดูแลหัวใจ ในเดือนแห่งวันหัวใจโลก (World Heart Day) 2 ต่อ ต่อที่ 1 ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนดูรายละเอียด ได้ที่ https://forms.gle/b68JszR129xuPqYW6 ต่อที่ 2 เลือกตรวจหัวใจตามอาการเสี่ยง ด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองความแข็งแรงของหลอดเลือด ราคา 1,790.- คลิก bit.ly/44RqF6M เพื่อเฝ้าระวัง โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต