CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

OTHER

สถานทูตเยอรมนี เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพงานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด 2023

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพงานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด 2023 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

งานมอบรางวัลฮีโร่อวอร์ด เป็นงานมอบรางวัลที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อเชิดชูเกียรติ และเชิดชูผลงานที่โดดเด่นของคนทำงานในประเด็นต่อต้านเชื้อเอชไอวี ผลักดันสิทธิความเสมอภาคในกลุ่มผู้ทีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

งานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด 2023 ซึ่งจัดเป็นครั้ง 7 ในปีนี้  จะจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพ โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการ จากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย

ปัจจุบัน ประเทศเยอรมนีเข้ามามีบทบาทสำคัญในระดับโลก โดยเป็นประธานร่วมของกลุ่มพันธมิตรเพื่อสิทธิเท่าเทียม Equal Rights Coalition (ERC) ร่วมกับประเทศเม็กซิโก ในปี 2565-2567 โดย ERC มุ่งมั่นที่จะปกป้องและส่งเสริมสิทธิของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลก นอกจากนี้ประเทศเยอรมนียังเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานโครงการ UNAIDS UNAIDS Programme Coordinating Board (PCB) ในปีนี้ และการประชุมเอดส์นานาชาติครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่มิวนิกในปี 2567 อีกด้วย international AIDS conference will be hosted in Munich in 2024.

“ทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในงานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด ในปีนี้ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลทุกคนต้องมีทั้งความกล้าหาญ ความอุตสาหะ และความมุ่งมั่นอย่างมากในการต่อสู้เพื่อกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และยืนยัดต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาเอชไอวีในชุมชนของตนเอง ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน สมควรแก่การได้รับความเคารพ ความชื่นชม และการสนับสนุนอย่างยิ่งขึ้นต่อไป”

คุณฮานส์ อูลริช ซูดเบคม, อุปทูตของสถานทูตเยอรมันประจำกรุงเทพฯ

ขณะที่ทีมระดับภูมิภาคของ UNAIDS ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนมูลนิธิแอ็พคอม มาอย่างต่อเนื่อง ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ปัญหา เอชไอวี ที่นำโดยชุมชน ตามแนวคิดหลักของวันเอดส์โลกปี 2024 คือการ “ให้ชุมชนเป็นผู้นำ”  theme for World AIDS Day 2024 is “Let Communities Lead”.

“งานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด เป็นการเฉลิมฉลองความเป็นผู้นำชุมชนที่เราต้องการ เพื่อก้าวไปสู่การยุติโรคเอดส์ ชุมชนแต่ละชุมชนควรมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อโรคเอดส์ได้ และงานนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถ พลัง และนวัตกรรมของชุมชนที่มีอยู่มากมาย”

คุณสก็อต แม็คควอด , Officer in Charge, UNAIDS Asia Pacific

“การสนับสนุนงานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด สามารถมาจากภาคส่วนไหนก็ได้ ที่มีแรงบันดาลใจและต้องการให้โลกของเราเป็นสังคมที่เท่าเทียมมากขึ้นสำหรับทุกคนในสังคมอย่างแท้จริง มูลนิธิแอ็พคอมขอขอบคุณสถานทูตเยอรมันที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้ รวมไปถึงขอขอบคุณพันธมิตรในชุมชนของเรา และมูลนิธิ Open Society หนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนหลักของเรา ทีมงานของเราต่างตั้งตารอ ที่จะได้มอบพื้นที่นี้ เพื่อส่องสว่างให้กับบุคคล องค์กร และพันธมิตรที่อุทิศชีวิตของตน ที่มีทั้งความท้าทาย และการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อทำให้ชุมชนของพวกเขาดีขึ้น”

มิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา, ผู้อำนวยการมูลนิธิแอ็พคอม

นอกจากการมอบรางวัล งานนี้ยังเป็นการระดมทุนเพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิแอ็พคอม เพื่อช่วยเหลือด้านสิทธิ ความเท่าเทียม ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคเอชไอวี ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ของกลุ่มผู้ที่มี-ความหลากหลายทางเพศ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งที่ผ่านมาทางเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชุมชน องค์กร และองค์กรพันธมิตรทางการทูต เพื่อสานต่อกิจกรรมนี้ต่อไป

ชุมชนคือหัวใจของงานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด และองค์กรชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ APN+, APTN และ ILGA Asia ต่างก็เป็นพันธมิตรหลักในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลและผู้รับรางวัล

“APTN ขอยกย่องงานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด ว่าเป็นช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น อีกทั้งยังช่วยขยายกิจกรรมและสร้างการเคลื่อนไหวให้กับสังคมอีกด้วย ในส่วนของความร่วมมือของเราในงานนี้ ทางเราขอรับรองว่านักเคลื่อนไหวข้ามเพศจะได้รับการยอมรับ และได้รับฟังข้อเรียกร้องต่าง ๆ นอกจากนี้ เรายังหวังว่าพื้นที่นี้ ยังคงเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้ เชื่อมต่อ และก้าวไปข้างหน้าร่วมกันเพื่อความเท่าเทียมของคนข้ามเพศต่อไป”

คุณหนุน ยอดเมือง, ผู้จัดการด้านสิทธิมนุษยชนและผลักดันนโยบาย,เครือข่ายบุคคลข้ามเพศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APTN)

ภายใต้แนวคิด  “Forward Together” ซึ่งสื่อถึงการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิของกลุ่มผู้ที่มี-ความหลากหลายทางเพศนั้น ไม่สามาถทำได้เพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องการแรงหนุนเสริมจากหลายภาคส่วน รวมไปถึงภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา รวมไปถึงแต่ละบุุคคล ที่จะมาร่วมมือ ก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน เพื่อผลักดันให้เกิดความเท่าเทียม สิทธิ และความยุติธรรมทางสังคมสำหรับทุกคน

“วอร์นเนอร์ มิวสิก ไทยแลนด์ รู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้กลับมาเป็นผู้สนับสนุนงานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด 2023 อีกครั้ง งานที่มูลนิธิแอ็พคอมทำ และผลงานของฮีโร่ที่ได้รับการยอมรับทุกปีในงาน งานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด ถือเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็น และสร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก สิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนของวอร์นเนอร์ มิวสิก กล่าวคือ การเปิดรับและเสริมศักยภาพความคิดริเริ่มในรูปแบบที่สวยงามและหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ การสนับสนุนงานของมูลนิธิแอ็พคอม และโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น งานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด 2023 เราจึงสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราได้อย่างเต็มที่ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังรวมพลังและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมด้วย เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สนับสนุนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด 2023 และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อสร้างโลกที่มีชีวิตชีวา สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สร้างแรงบันดาลใจ และความเท่าเทียมสำหรับทุกคน”

คุณคาล คงขำ, กรรมการผู้จัดการวอร์นเนอร์ มิวสิก ไทยแลนด์ และ สปอนเซอร์งานมอบรางวัล ฮีโร่อวอร์ด 2023

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพมหานครนี้ พวกเราตั้งใจที่จะรังสรรค์กิจกรรมและการแสดงที่ไม่ใช่แค่ความบันเทิง แต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่แขกผู้เข้าร่วมงานได้อีกด้วย นอกจากนี้ในงานจะมีปาร์ตี้ค็อกเทล เสริฟด้วยคานาเป้แสนอร่อย พร้อมกับไวน์ชั้นดีและเบียร์ระดับพรีเมียม ที่สำคัญเรามีการแสดงมากมาย จากนักแสดงรับเชิญ อีกทั้งยังมีการประมูลระดมทุน และแฟชั่นโชว์ด้วย

ขณะนี้การเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล ฮีโร่อวอร์ด 2023 ได้ถูกปิดลงแล้ว รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนั้นทางเราจะประกาศให้ทราบภายหลัง แล้วเจอกันในงาน วันที่ 24 พฤศจิกายนนี้

ติดตามการขายบัตรได้ที่

 https://www.apcom.org/ และ https://www.facebook.com/apcom.org

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.apcom.org/hero-awards/