CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

OTHER

ผู่เจียง อินโนเวชัน ฟอรัม 2566 จัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยี

ผู่เจียง อินโนเวชัน ฟอรัม 2566 จัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ มุ่งพัฒนาความร่วมมือที่เปิดกว้างเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยี

ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ผู่เจียง อินโนเวชัน ฟอรัม (Pujiang Innovation Forum) ขยายอิทธิพลระดับโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงสนับสนุนอย่างกว้างขวาง โดยเป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของจีน การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาตนเอง ตลอดจนเปลี่ยนเซี่ยงไฮ้ให้กลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยี ผู่เจียง อินโนเวชัน ฟอรัม ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน ในหัวข้อ “สนับสนุนสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปิดกว้าง: นวัตกรรมและการเชื่อมโยงระดับโลก” (Fostering an Open Innovation Environment: Innovation and Global Connections) โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 รายจาก 31 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งเกือบ 40% มาจากต่างประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดตัวการประชุมการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship Investment Conference) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างเซี่ยงไฮ้ให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลกสำหรับการลงทุนเพื่อสร้างผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีโดยการสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับเงินทุน ตามรายงานของเซี่ยงไฮ้ เซ็นเตอร์ ฟอร์ ผู่เจียง อินโนเวชัน ฟอรัม (Shanghai Center for Pujiang Innovation Forum)

การประชุมที่โดดเด่นอีกงานหนึ่งคือ การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับโลก (Global Technology Transfer Conference) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความต้องการนวัตกรรม การสนับสนุนผู้มีความสามารถ และความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ด้วยการใช้แพลตฟอร์มอุปสงค์และอุปทานระดับโลกอย่าง InnoMatch การประชุมดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการออฟไลน์ที่กว้างขวาง 10,000 ตารางเมตร เพื่อจัดแสดงความต้องการด้านเทคโนโลยีมากกว่า 3,000 รายการ และโอกาสในการจ้างงานมากกว่า 20,000 ตำแหน่งสำหรับผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ

ในฐานะเวทีนวัตกรรมที่ทรงอิทธิพล ผู่เจียง อินโนเวชัน ฟอรัม ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก้าวขึ้นเป็นเวทีระดับชาติสำหรับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก ผู่เจียง อินโนเวชัน ฟอรัม มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายนวัตกรรม การปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มในอนาคต และการบ่มเพาะเยาวชนคนเก่ง รวมทั้งมีบทบาทสำคัญ 5 ประการ ได้แก่การเป็นแหล่งความคิดเชิงนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เป็นบรรทัดฐานระดับโลกสำหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวเร่งความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้มีความสามารถด้านนวัตกรรมระดับโลก และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับโลก ความพยายามทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ในการพัฒนาเมืองสู่การเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำของโลกในด้านเทคโนโลยี

ที่มา: เซี่ยงไฮ้ เซ็นเตอร์ ฟอร์ ผู่เจียง อินโนเวชัน ฟอรัม