OTHER

ความท้าทายต่อการบริหารมหาสมุทรระดับโลก และความร่วมมือทางทะเล

ความท้าทายต่อการบริหารมหาสมุทรระดับโลกและความร่วมมือทางทะเล

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566 “การประชุมความร่วมมือทางทะเลและการบริหารมหาสมุทร ประจำปี 2566” (2023 Ocean Cooperation and Governance Forum) ได้เปิดฉากขึ้นที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ภายในงานนักวิชาการได้หารือเรื่องความท้าทายในด้านการบริหารมหาสมุทรโลกและความร่วมมือทางทะเล โดยสาธารณชนให้ความสนใจลดลงต่อสาธารณประโยชน์ของการบริหารมหาสมุทรโลก แต่ทะเลจีนใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่แปลกใหม่ในด้านความมั่นคงอยู่หลายประการ เช่น ปัญหาการทำประมงเกินขนาด การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ โจรสลัด ภาวะดินเค็ม และความมั่นคงทางอาหาร

ทั้งจีนและสหรัฐสามารถพิจารณาใช้กลยุทธ์ในการเป็นผู้นำเส้นทางความร่วมมือพหุภาคีผ่านความร่วมมือทวิภาคี ส่วนในประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ทั้งจีนและสหรัฐได้มีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติดังกล่าวแล้ว และปัญหามหาสมุทรก็ดูจะมีทางออกสำหรับประเด็นดังกล่าวเช่นกัน ทั้งจีนและสหรัฐสามารถดำเนินโครงการสาธิต 1 หรือ 2 โครงการก่อนได้ โดยหวังว่าความร่วมมือด้านการบริหารมหาสมุทรจะกลายเป็นชุดเครื่องมืออีกประการหนึ่งสำหรับการกำกับดูแลระดับโลก เพิ่มเติมจากความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างทั้งจีนกับสหรัฐ เพื่อส่งเสริมการบริหารมหาสมุทรระดับโลกผ่านความร่วมมือทวิภาคี

กฎเกณฑ์การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลสำหรับทะเลจีนใต้นั้นเป็นเรื่องยาก แต่ทุกฝ่ายก็สามารถมีส่วนร่วมในความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การจัดการกับปัญหาการทำประมงเกินขนาด การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ การต่อต้านโจรสลัด และภาวะดินเค็ม โดยที่ประเทศหลัก ๆ เช่น จีนและสหรัฐสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินและส่วนอุปกรณ์ และร่วมมือกันเพื่อสร้างเวทีสำหรับสาธารณประโยชน์ทั่วโลก