OTHER

Binance Academy จับมือ Blockchain Center ผลักดันการศึกษาด้านบล็อกเชน

Binance Academy จับมือ Blockchain Center ผลักดันการศึกษาด้านบล็อกเชน ให้ครอบคลุมนักศึกษากว่าล้านคนทั่วโลกภายในปี 2026

โครงการ Global University Outreach Program คือโครงการการศึกษาด้าน Web3 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ โดยถูกออกแบบมาเพื่อส่งมอบความรู้ด้านวิศวกรรมบล็อกเชนและการกำกับดูแลให้แก่มหาวิทยาลัยกว่า 200 แห่ง ใน 50 ประเทศทั่วโลก

Binance Academy ศูนย์การเรียนรู้แบบเปิดกว้างด้านบล็อกเชนและคริปโต ภายใต้การดูแลของ Binance แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมมือกับ Blockchain Center สถาบันการวิจัยอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรนานาชาติ ซึ่งมุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมบล็อกเชนผ่านการศึกษาทั่วโลก เปิดตัว “The Global University Outreach Program” โครงการการศึกษาด้านบล็อกเชนเพื่อบูรณาการการศึกษา Web3 ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกว่า 200 แห่งใน 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ด้านวิศวกรรมบล็อกเชนและการกำกับดูแลเป็นหลัก โดยมีโครงการนำร่องที่มหาวิทยาลัยในประเทศคาซัคสถานเป็นแห่งแรก

ทั้งนี้ Blockchain Center และ Binance Academy มีเป้าหมายในการมอบการฝึกอบรมเฉพาะทางแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกว่า 10,000 คน รวมถึงการสร้างศูนย์รวมความรู้ด้านวิชาการแบบครบวงจร เพื่อช่วยในการบูรณาการหลักสูตรของวิศวกรรมบล็อกเชนและการกำกับดูแลเข้ากับหลักสูตรการศึกษาเดิม โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถส่งมอบความรู้ให้แก่นักศึกษากว่าหนึ่งล้านคนได้ภายในปี 2026

นางสาวไอดานา คัสเคียร์เบค (Aidana Kaskyrbek) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Blockchain Center กล่าวว่า “เป้าหมายของ Blockchain Center คือการเร่งผลักดันการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วยการส่งเสริมการเติบโตของบุคลากรในอุตสาหกรรม และเรามั่นใจว่าโครงการการศึกษาอันล้ำสมัยของเราจะช่วยยกระดับการพัฒนาความสามารถให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมได้อย่างแน่นอน โดยโครงการนี้เปรียบเสมือนแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้สำรวจ ทดลอง ตลอดจนสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆ ให้แก่อุตสาหกรรมอีกด้วย”

โครงการนี้ประกอบไปด้วยโปรแกรมด้านการศึกษาทั้งหมด 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมวิศวกรรมบล็อกเชน และโปรแกรมการกำกับดูแลบล็อกเชน โดยโปรแกรมวิศวกรรมบล็อกเชนจะแนะนำผู้เรียนให้รู้จักกับหัวข้อหลักของเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (DLT) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้เรียนด้วยความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสู่การเป็นวิศวกรบล็อกเชนต่อไป โดยหลักสูตร 20 สัปดาห์นี้ยังมอบความรู้แบบองค์รวมในการทำความเข้าใจด้านพัฒนาการของบล็อกเชน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของ BNB Chain, Web3 และการพัฒนา Smart Contract ด้วย Solidity

และสำหรับโปรแกรมด้านการกำกับดูแลบล็อกเชน หลักสูตร 13 สัปดาห์ ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความเชื่อมโยงระหว่างบล็อกเชนและนโยบายด้านการกำกับดูแล โดยหลักสูตรนี้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญในทุกแง่มุมของการกำกับดูแลบล็อกเชน พร้อมรวบรวมบทวิเคราะห์กรอบการกำกับดูแลกฎระเบียบที่ถูกบังคับใช้ทั่วโลก ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพในอนาคตไว้อีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น Blockchain Center ยังมีกระบวนการคัดเลือกประเทศที่เข้าร่วมโครงการอย่างรัดกุม โดยครอบคลุมประเทศในแถบละตินอเมริกา แอฟริกา และยุโรป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีบล็อกเชนในภูมิภาคนั้นๆ พร้อมสนับสนุนกรอบการทำงานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดอันดับดัชนีการยอมรับสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Adoption Index) และดัชนีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีระดับสูง (Frontier Technologies Readiness Index) รวมไปถึงการพิจารณาจากอันดับของประเทศในด้านดัชนีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom Index) เพื่อทำการจัดลำดับความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างในการค้นคว้าด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเสรี

ด้าน Binance Academy เปรียบเสมือนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเติบโตของโครงการ Global University Outreach Program ผ่านการควบคุมเครือข่ายที่กว้างขวางของสถาบันการศึกษาและผู้เรียนทั่วโลก โดย Binance Academy จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้นำทางความคิดที่หลากหลายมาบรรยายในห้องเรียน เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

นางสาวหยี่ เหอ (Yi He) ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance กล่าวว่า “การศึกษาเกี่ยวกับบล็อกเชนคือแกนสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปทางเทคโนโลยีท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในด้านการเงินดิจิทัล โดย Binance Academy และ Blockchain Center จะร่วมกันปลูกฝังคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถและพร้อมจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของเราไปข้างหน้า พร้อมจุดประกายนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านโครงการนี้ มาช่วยกันสร้างอนาคตแห่งวงการสินทรัพย์ดิจิทัลกันเถอะ”

ทั้งนี้ โครงการ Global University Outreach Program ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากความสำเร็จของโครงการนำร่องในคาซัคสถาน ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมา โดยมีการรวมพื้นฐานของบล็อกเชนเข้ากับหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 22 แห่งทั่วประเทศ กลายมาเป็นโครงการบล็อกเชนทางวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม Blockchain Center และ Binance Academy ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมเฉพาะทางให้กับนักการศึกษาไปแล้วกว่า 300 คน และในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้มีนักศึกษาในคาซัคสถานเริ่มศึกษาด้านบล็อกเชนแล้วกว่า 4,000 คน