CBNT CHANNEL

โลกของข่าว โลกของคุณ ติดต่อทีมงานและส่งหมายเชิญร่วมงานได้ที่ chillbiznews@gmail.com

OTHER

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการรณรงค์ Stand up to CANCER Together

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการรณรงค์ Stand up to CANCER Together เนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2567

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Stand up to CANCER Together เนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2567 ภายใต้ธีม Close the Care Gap ลดวิกฤติ ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ร่วมรณรงค์ลดวิกฤติโรคมะเร็งในประเทศไทย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ อาทิ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ภาพข่าวจากซ้าย

  1. ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ผู้อำนวยการเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
  2. ผศ.พญ. สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
  3. พญ.จอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  4. รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  5. ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  6. นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  7. นพ.วุฒิชัย หมู่สกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง