เบทาโกรโชว์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รับ 3 มาตรฐานระดับสากล

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบใบรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกัน 3 ระบบ ได้แก่ ISO/IEC 27001 : 2013 (Information Security Management System : ISMS – มาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ) ISO/IEC 2000-1 : 2011 (Service Management System : SMS – มาตรฐานในการบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ ISO 2230 : 2012(Business Continuity Management System : BCMS – มาตรฐานในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ)  จาก Mr. Arnaud Torcheux Vice President Certification – AMAP (North Asia, Southeast Asia, Pacific) บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากขวา) โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง และอาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ปรึกษาฯ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ