ยูนิซิตี้ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียน ที่เมียนมาร์

เมื่อเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558 พม่าได้ประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ จากพายุไซโคลนโกเมน ทำให้ในบางภูมิภาคของพม่าได้รับความเสียหายอย่างรุนเเรง และเผชิญความยากลำบากที่จะฟื้นฟูเข้าสู่สภาพปกติ  ทางยูนิซิตี้เเละนักธุรกิจของเราต่างไม่นิ่งนอนใจที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยร่วมกันบริจาคเงินซึ่งรวบรวมได้กว่า 8 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 2 วันเท่านั้นและยูนิซิตี้ได้มอบเงินสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนั้นผ่านมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

ความช่วยเหลือในครั้งนั้นได้สร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ชาวพม่าในนคร เยนานจ้อง ภูมิภาคมาเกว ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ด้วยการสร้างโรงเรียนให้เด็กๆสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้อีกครั้ง โรงเรียนนี้มีชื่อว่า No.123 Basic Education Primary School หมู่บ้าน Main Mala Kyun Village เเละปรับสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

และเมื่อเร็วๆนี้ ยูนิซิตี้ นำโดย มร.เคลย์ตัน บาตัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เเละกลุ่มนักธุรกิจยูนิซิตี้ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าการสร้างโรงเรียนแห่งนี้ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กนักเรียนและชาวบ้านท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมที่ยูนิซิตี้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดสอดคล้องกับปณิธานของบริษัท Make Life Better เพื่อชีวิตที่ดีกว่า