ภาพข่าว: สนับสนุนการศึกษา

มร.ยูจิ นาคากาวะ (กลาง) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย อนุษฐา เชาว์วิศิษฐ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง แก่ ชนะ เปรมปรี (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จ.อุตรดิตถ์  เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมี วรรณรัตน์ เจริญสุข (ที่ 2 จากขวา) และ ณัฐเทพ นิลวิเศษ (ขวาสุด) ร่วมมอบ ณ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ถนนอโศก – ดินแดง เมื่อเร็วๆ นี้

รายชื่อบุคคลในภาพ

1. คุณกฤษณา พลฤทธิ์               ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จ.อุตรดิตถ์  

2. คุณประหยัด จันทร์อ่อน           เจ้าพนักงานห้องสมุด สำนักงาน กศน. จ.อุตรดิตถ์  

3. คุณชนะ เปรมปรี                     รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จ.อุตรดิตถ์ 

4. มร.ยูจิ นาคากาวะ                   กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

5. คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ            ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

6. คุณวรรณรัตน์ เจริญสุข            รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

7. คุณณัฐเทพ นิลวิเศษ               ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสารสนเทศ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด