พีแอนด์จีประเทศไทยประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายขายผู้หญิงไทยคนแรก

บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือพีแอนด์จีประเทศไทยประกาศแต่งตั้ง นางสาวสิรินพร  วัฒนะภราดร เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายคนใหม่  ซึ่งนับว่าเป็นผู้หญิงคนแรก และ เป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในวาระครบรอบการดำเนินงาน 30 ปีพีแอนด์จีประเทศไทย โดยเธอได้เข้ารับตำแหน่งต่อจากนายพอล อัลบาโน  ซึ่งจะย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ด้านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ฟิลิปปินส์  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

นางสาวสิรินพร ปัจจุบันอายุ 36 ปี ได้เข้าเริ่มทำงานกับพีแอนด์จีประเทศไทยในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนากลุ่มธุรกิจลูกค้าร้านค้าสะดวกซื้อ (convenience stores) และร้านค้าขายปลีกในรูปแบบการขายส่ง (Cash & Carry stores) ตลอด 12 ปีกับการทำงานร่วมกับพีแอนดืจีประเทศไทย นางสาวสิรินพรถือเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ผ่านงานบริหารการขาย วางแผนกลยุทธ์ด้านแบรนด์สินค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของพีแอนด์จี ภายใต้สายงานพัฒนาธุรกิจลูกค้ามาโดยตลอด

“การเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และท้าทายในฐานะที่เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ได้เข้าดำรงตำแหน่งนี้ ซึ่งดิฉันมั่นใจว่าจะสามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ได้อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เติบโตและก้าวขึ้นมาป็นผู้นำในองค์กรระดับสากลนางสาวสิรินพรกล่าว

บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ให้ความเคารพในความแตกต่างและความเสมอภาคทางเพศ โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างทัดเทียมกันทั้งพนักงานหญิงและชาย และจัดให้มีสภาพแวดล้อม โปรแกรมต่างๆ เพื่อเอื้อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม เต็มกำลังความสามารถโดยไม่ได้แบ่งแยกทั้งเพศ ภาษา เชื้อชาติ หรือศาสนา

เกี่ยวกับพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล

พีแอนด์จีเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภค และบริโภคที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกในมาตรฐานคุณภาพที่ดี โดยพีแอนด์จีมีแบรนด์สินค้าชั้นนำในเครือได้แก่ ออลเวย์, แอมบิเพอร์, แอเรียล, บาวตี้, ชาร์มิน,เครสท์, ดอน, ดาวน์นี, แฟรี, ฟีบรีส, เกนน์, ยิลเลตต์, เฮด แอนด์ โชว์เดอร์, ลีเนอร์, โอเลย์, ออรัล-บี, แพมเพอร์ส, แพนทีน, เอสเค-ทู, ไทด์, วิคส์, และวิสเปอร์ ซึ่งมีโครงข่ายของบริษัทอยู่กว่า 70 ประเทศทั่วโลก สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของพีแอนด์จีได้ที่ http://www.pg.com