Other

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เป็นวิทยากรพิเศษ Basic Property Management

Spread the love

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เป็นวิทยากรพิเศษ Basic Property Management ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในโลกธุรกิจ

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรมอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ยืนแถวบน คนที่ 9 จากซ้ายของภาพ) เป็นวิทยากร การอบรมสัมมนาการจัดทำแผนบริหารสินทรัพย์ ของการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี 2567- 2568

โดยมีนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต ผู้อำนวยการกองบริหารสินทรัพย์ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ยืนแถวบน คนที่ 8 จากซ้ายของภาพ) ให้การต้อนรับ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อให้ความรู้ Basic Property Management ในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรอาคาร ทั้งด้านกายภาพ ระบบวิศวกรรม

จัดการพื้นที่และทรัพย์สิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการวางแผน และการบริหารจัดการสินทรัพย์ สร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย สร้างการทำงานแบบ Business Eco System ที่จะส่งเสริมองค์กรและผู้เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


Spread the love