HMC จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความเป็นมืออาชีพด้านการบริการ

ณัฐนันท์ สหวัฒน์(คนกลาง) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแห่ง “เอชเอ็มซี คลินิก” (HMCClinic) ศูนย์กลางเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม จัดกิจกรรม “อบรมความพร้อมด้านบริการแบบมืออาชีพ”พร้อมเวิร์คช็อปเพื่อเสริมสร้างงานบริการแก่พนักงาน โดยมี สมบัษร ถิระสาโรช(ที่ 3จากขวา),นพ.อธิวัฒน์ พรศิริวิวัฒน์(ที่ 2 จากขวา) ร่วมให้ความรู้ พร้อมด้วย พญ.ภิญญาพัชญ์ ชัยภูริหิรัญญ์(ที่2 จากซ้าย) และ ทวี ภัทรกิจวานิช(ที่ 3 จากซ้าย) เข้าร่วมงาน ณ เอชเอ็มซี คลินิก ชั้น 20 อาคาร 253 ถนนอโศก วันก่อน

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้าย) 

  1. คุณนิภาพร คำแฮ                       เจ้าหน้าที่เอชเอ็มซี คลินิก
  2. พญ.ภิญญาพัชญ์ ชัยภูริหิรัญญ์   แพทย์ประจำ เอชเอ็มซี คลินิก
  3. คุณทวี ภัทรกิจวานิช                  ผู้จัดการทั่วไป เอชเอ็มซี เมดิคอล เซ็นเตอร์
  4. คุณณัฐนันท์ สหวัฒน์                 ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร เอชเอ็มซี เมดิคอล เซ็นเตอร์
  5. คุณสมบัษร ถิระสาโรช                แขกผู้มีเกียรติ
  6. นพ.อธิวัฒน์ พรศิริวิวัฒน์            แพทย์ประจำ เอชเอ็มซี คลินิก
  7. คุณณัฐกฤตา ลีรัตนกุล                เจ้าหน้าที่เอชเอ็มซี คลินิก