Other

“เฟรเซอร์สฯ – กลุ่มบริษัทศรีตรัง” จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

Spread the love

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ผสานกำลัง “กลุ่มบริษัทศรีตรัง” จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ปาร์คเวนเชอร์ ร่วมระดมโลหิตส่งต่อสภากาชาดไทย

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย นางอภิรดี ศิริปาลกะ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม จับมือ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดย Mr. Chia Chee Ping (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตแก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเติมเต็มปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิต โดยได้ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่บริเวณล็อบบี้สำนักงานของอาคารปาร์คเวนเชอร์ ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิตให้กับผู้เช่า พนักงาน และชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรังให้การสนับสนุนของว่างสำหรับผู้บริจาคโลหิต พร้อมด้วยถุงมือยางทางการแพทย์ และอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่และพยาบาลสภากาชาดไทย

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดเจตนารมณ์ “สร้างสรรค์พื้นที่ให้ประสบการณ์ที่ดีคงอยู่” ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้การบริหารของบริษัท อีกทั้งสอดคล้องตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมส่งเสริมการเป็นผู้ให้ เพื่อเป็นการแสดงจิตสำนึกต่อสาธารณะและสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างยั่งยืน


Spread the love