กองทุนพันธบัตรมุ่งรักษาเงินต้น

BUSINESSFinance and Banking

บลจ.อีสท์สปริง เสิร์ฟกองทุนพันธบัตรมุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน / 1 ปี เปิดขาย 4-11 ก.ค.นี้

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ขณะนี้ความต้องการกองทุนประเภทเทอมฟันด์ที่มุ่งรักษาเงินต้นยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

Read More