การทูตของประเทศรายใหญ่เอื้อประโยชน์ต่อทั่วโลก

นายหวัง อี้ (Wang Yi) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน กำลังเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) สมัยที่ 77 ที่จัดขึ้นระหว่าง

Read more