การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง

OTHER

MTCO หนุนการพัฒนาทักษะแรงงานส่งเสริม การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง

สำนักงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Coordinating Office หรือ MTCO) เปิดตัวแพลตฟอร์มสนับสนุนการฝึกงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานให้กับคนหนุ่มสาวที่กำลังศึกษา

Read More