TK Park มอบรางวัล งานประกวดบอร์ดเกม Print and Play Awards ครั้งที่ 1

นับเป็นครั้งแรกที่ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park จัดโครงการอบรมและประกวดบอร์ดเกม Print and Play เล่น เรียนรู้ ไร้พรมแดน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะจากผู้เล่นสู่การเป็นผู้ออกแบบบอร์ดเกม มุ่งสร้างความเข้าใจต่อสังคมให้เห็นศักยภาพของบอร์ดเกม

Read more

ผู้บริหาร TK Park เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมด้วยนายอธิปัตย์ บำรุง (ที่ 3 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

Read more

ส่งต่อความรู้สู่เครือข่าย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานรับมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf จำนวน 20 ชุด จาก ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (ที่ 2 จากขวา)

Read more

TK Park นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู้ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ในสังคม

ในปีนี้ ประเทศไทยได้เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Read more

ถึงเวลาปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทย ก้าวทันโลกใบใหม่หลังโควิด19

ในศตวรรษที่ 21 มีความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เข้ามาอย่างรวดเร็วจนเรียกได้ว่า เรากำลังอยู่ใน “โลกแห่งความผันผวน” หรือบางคนเรียกว่า  VUCA World ที่หมายความถึง Volatility โลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไว Uncertainty ความไม่แน่นอนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ Complexity

Read more

ซุบซิบ : ส่งห้องสมุดออนไลน์ถึงบ้าน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ส่วนบริการ TK Alive ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์ ปิดบริการชั่วคราว งานนี้บอสใหญ่ คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผอ.ทีเคพาร์ค เลยชวนคนไทยมาใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลของ TK online Library ให้บริการถึงบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more