ก้าวแรกของพระบรมศาสดา

OTHER

Love for Humanity by SIRIRAJ เปิดโครงการ “ก้าวแรกของพระบรมศาสดา”

ศิริราช “มอบความรักให้แก่มนุษยชาติ Love for Humanity by Siriraj” เปิดโครงการ “ก้าวแรกของพระบรมศาสดา” พันธกิจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ผู้ด้อยโอกาสชาวเนปาล พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จากทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราชสู่ทีมแพทย์

Read More