Back to School ในบรรยากาศ “วิถีใหม่”

คุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล) ครูติวสอบเข้า AEIS ที่ 1 ของการเรียนประเทศสิงคโปร์ เปิดเผยว่า เด็ก ๆ ตอนนี้ได้กลับไปโรงเรียน ได้เข้าห้องเรียน ได้เจอเพื่อนในบรรยากาศ “วิถีใหม่” การ Back to School ที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยรวมถึงการเว้นระยะห่างกับเพื่อน ๆ

Read more

“ครูเบล” แขกรับเชิญในรายการรักเมืองไทย ตอน แนะแนวทางการเรียนต่อสิงคโปร์ของเด็ก

คุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล)  AEIS Educational Consultant, โดยได้รับเกียรติจากรายการรักเมืองไทย ทางสถานีโทรทัศน์   TNN2 True Visions784   ร่วมพูดคุยและแนะแนวทางการเรียนต่อสิงคโปร์ของเด็ก ว่า เด็กไทยที่ต้องการเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่ประเทศสิงค์โปร์

Read more

“ครูเบล” ติวสอบเข้า AEIS ของรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ แนะเด็กเก่งคณิตศาสตร์ให้ฝึกทำข้อสอบแบบ Modeling ตั้งแต่ 7 ขวบ

เด็กไทยบางคนมีจุดอ่อนในวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเมื่อมาเจอโจทย์คณิตศาสตร์ที่เป็นสมการ เช่น 2 B = A / 3C = 3 A ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะไม่ถนัดในการแก้โจทย์ที่เป็นรูปแบบของสมการลักษณะนี้ ส่งผลให้เมื่อเด็กทำข้อสอบไม่ได้ ก็จะมีความรู้สึกฝังใจไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์

Read more

“ครูเบล” อดีตเด็กทุน 10 ประเทศไกด์ไอเดีย ติวสอบ AEIS ของรัฐบาลประเทศสิงคโปร์

เด็กไทยที่ต้องการเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่ประเทศสิงค์โปร์ อันดับแรกต้องเข้าสนามสอบที่เรียกว่า Admissions Exercise for International Students (AEIS) ระบบการศึกษาของประเทศ
สิงค์โปร์ โดยรัฐบาลประเทศสิงค์โปร์ออกข้อสอบเท่านั้น

Read more

เปิดไอเดียผู้หญิงเก่ง “ครูเบล” กับประสบการณ์เรียนในสิงคโปร์กว่า 7 ปี มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของชั้นติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ถือได้ว่าอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก แต่การที่เด็กไทยจะสอบเข้าโรงเรียนของรัฐบาลสิงคโปร์ได้นั้นเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะด่านแรกที่เด็กจะต้องผ่านก็คือ การสอบ AEIS (Admissions Exercise for International Students)

Read more