คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ ช้อปปี้ เป็นครั้งแรก เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปั้นธุรกิจการค้าดิจิทัล โตกว่า 20 เท่าในปี 2568

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน และ คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่จัดทำขึ้นระหว่างกันเป็นครั้งแรกเพื่อร่วมขับเคลื่อนการรุกตลาดอีคอมเมิร์ซ

Read more