จองเปรียง

LIFESLTYLE

ซีคอน บางแค จัดงาน วิจิตร “จองเปรียง” ชักโคม ลดชุด ลอยประทีป

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ร่วมสืบสานประเพณีโบราณ พิธี “จองเปรียง” ต้นแบบประเพณีลอยกระทงในปัจจุบัน จำลองสถานที่สำคัญในสมัยอยุธยาตอนปลาย ลอยโคมประทีปลงน้ำ ณ วัดพุทไธศวรรย์ เยี่ยมชมหอกลอง  ตระการตากับการแสดง

Read More