จังหวัดนครสวรรค์

LIFESLTYLEShopping

จังหวัดนครสวรรค์ จัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าดี 4 แคว Market”

จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าดี 4 แคว Market กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2” ขึ้น ในระหว่างวันที่  16-20  สิงหาคม  2566 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1

Read More