“จากตรงนี้ที่(เคย)สวยงาม (La La Bye)”  เพลงเศร้าเพลงใหม่จาก “ไอย์-ลา’ส์” AYLA’s เพื่อการจากลาที่แสนสวยงาม เต็มไปด้วยความเข้าใจ

ไอย์-ลา’ส์ (AYLA’s) เปิดตัวในวงการเพลงด้วย “อยากให้ท้องฟ้ากลับมาเหมือนเดิม (Troposphere)” เพลงเศร้า ๆ เรื่องราวน่าสนใจ “เมื่อแต่ละคนมีท้องฟ้าที่สวยที่สุดเป็นของตัวเอง แต่เวลาที่เศร้าหรือเสียใจ อาจทำให้เรามองท้องฟ้า

Read more