จีน-กรีซฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต จัดการประชุมพหุวัฒนธรรมเยาวชนระดับโลก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับกรีซ งานจีน-กรีซในหัวข้อ “ความฝันของเยาวชน ร่วมมือกันเพื่อการเติบโต” (Dreams of Youth, Together to Growth) ภายใต้การประชุมพหุวัฒนธรรม

Read more