แพร-ชู้ต-แอนน่า นำทีมแพ็คถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยทุเลาเบาบางลงไปจากเดิมมาก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังคงมีผู้ที่เดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก บ้างก็ตกงาน บ้างก็รายได้ลดลง

Read more