ดารบุษป์ปภาพจน์

BUSINESSFinance and Banking

บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายปันผล LTF 2 กองทุน รวมมูลค่ากว่า 149 ล้านบาท ดีเดย์ 17 ก.ค. นี้

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บลจ.อีสท์สปริง  เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารจัดการ

Read More
BUSINESSFinance and Banking

บลจ.อีสท์สปริง มองตลาดหุ้นจีนฟื้นตัว เปิดตัวกอง ES-CHINACR1YA

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า แม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเริ่มเบาบางลงในช่วงไตรมาสที่สอง แต่ประเมินว่าทางการจีน

Read More
BUSINESSFinance and Banking

บลจ.อีสท์สปริง เสิร์ฟกองทุนพันธบัตรมุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน / 1 ปี เปิดขาย 4-11 ก.ค.นี้

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ขณะนี้ความต้องการกองทุนประเภทเทอมฟันด์ที่มุ่งรักษาเงินต้นยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

Read More
BUSINESSFinance and Banking

บลจ.อีสท์สปริง เผยเตรียมเปิดจองกองทุนพันธบัตรรัฐฯ รุ่นใหม่ 12-16 มิ.ย.นี้ ผลตอบแทน 1.75% ต่อปี

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการเสนอขาย “กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2

Read More
BUSINESSFinance and Banking

บลจ.อีสท์สปริง ออกกองทุนพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น อายุ 1 ปี ผลตอบแทน 1.75%

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดตัวกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2 (ES-GOVCP1Y2)

Read More
BUSINESSFinance and Banking

บลจ.อีสท์สปริง เปิดจองกองทุน ES-USDCR1YA เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนทั้งขาขึ้น-ลง

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทฯ  อยู่ระหว่างการเปิดจองกองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YA

Read More
BUSINESSFinance and Banking

บลจ.อีสท์สปริง รุกบริการรับโอนเงินจาก PVD มายังกองทุน RMF ต่อยอดลงทุน

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Read More
BUSINESSFinance and Banking

บลจ.อีสท์สปริง เปิดทิศทางการลงทุนไตรมาส 2 มองตลาดหุ้นจีน เอเชีย สหรัฐฯ เริ่มเป็นบวก

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดหรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า  ตามที่บลจ.อีสท์สปริงได้มีการประเมินไว้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่า อาจเห็นการสับเปลี่ยนของผลการดำเนินงาน

Read More
BUSINESSFinance and Banking

บลจ.อีสท์สปริง ออกกองทุนพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น อายุ 1 ปี เปิดจอง 3-7 เม.ย.นี้

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดตัวกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (ES-GOVCP1Y1)  

Read More