ดีอีเอส – ดีป้า ปรับไทม์ไลน์ HACKaTHAILAND ตามเสียงเรียกร้อง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ปรับตารางจัดกิจกรรมโครงการ HACKaTHAILAND ใหม่รองรับทุกโอกาสของทุกคนที่อยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนประเทศ

Read more

ดีอีเอส – ไปรษณีย์ไทย ชู ฟิ้วซ์ โพสต์ – ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ช่วยผู้ประกอบการฝั่งอันดามัน รุกเพิ่มรายได้ตลาดประมง สินค้าชุมชน พร้อมนำดิจิทัลยกระดับรายได้เต็มรูปแบบ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมนำแผนการใช้ดิจิทัลขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดโซลูชัน และเทคโนโลยีช่วยยกระดับการขนส่งให้กับพื้นที่ดังกล่าวด้วยระบบขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ

Read more

รมว.ดีอีเอส ชงแผนกระตุ้นรายได้ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตร ประมง 6 จังหวัดอันดามัน หนุนบูรณาการดิจิทัล-ไปรษณีย์ไทย ช่วยการค้าเต็มขั้น

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส เร่งนำดิจิทัลฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมสั่งการไปรษณีย์ไทยนำศักยภาพ

Read more

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ Thailand Digital Valley มอบหมายเร่งสร้างพื้นที่พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยคณะได้แก่ นายนรพล ตันติมนตรี ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี,

Read more

ดีอีเอส จับมือ 4 จังหวัดภาคกลาง นำร่องโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมาย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นทั่วไทย ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลโซลูชัน แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

Read more