สภาองค์กรของผู้บริโภค ชงบอร์ดฯ BTS เปลี่ยนใจ นำ ‘ตั๋วเดือน’ กลับมาเช่นเดิม พร้อมระบุ การมีโปรโมชันรายเดือนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคลงไปได้มาก

จากกรณีที่รถไฟฟ้าสายสีเขียว (บีทีเอส) ออกประกาศแจ้งผู้ใช้บริการว่าจะยกเลิกโปรโมชันเที่ยวเดินทาง 30 วัน และสามารถซื้อหรือเติมเที่ยวเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2564 เป็นวันสุดท้าย

Read more