ทีมวิจัยจุฬาฯ เผยผลการทดลองสูตรตำรับสารสกัดสมุนไพรที่มี “เห็ดกระถินพิมาน ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้”

รศ.ดร.ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการวิจัยทดสอบสูตรตำรับสารสกัดที่มีเห็ดกระถินพิมานเป็นองค์ประกอบในการพัฒนา

Read more