ทีเส็บชูนวัตกรรมไมซ์ฝ่าโควิด18 อีเวนต์ออนไลน์เดินหน้าภายในปีนี้

ทีเส็บเร่งเครื่องผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมจัดงานไมซ์ มุ่งสร้างโอกาสขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์เดินหน้าต่อได้ในช่วงโควิด 19 ปัจจุบันมี 18 อีเวนต์พร้อมจ่อรอจัดงานออนไลน์ภายในสิ้นปีนี้ หลังได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการ “MICE Winnovation”

Read more

ครม. อนุมัติข้อตกลงฯ คุณสมบัติบุคลากรด้านไมซ์ของอาเซียน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และตลาดแรงงานไมซ์ในภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ตามมติอาเซียน อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากร แลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติในการสอนและฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระหว่างประเทศ

Read more

ทีเส็บ จัดหลักสูตร 2HY เร่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมเชิญชวนเรียนออนไลน์ ล้ำสมัย ปรับใช้ได้จริง

อุตสาหกรรมไมซ์สร้างมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทให้กับเศรษฐกิจประเทศไทยในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด- 19 ซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างชาติราว 30 ล้านคนต่อปี ในระยะที่เกิดการชะลอตัวของภาคบริการจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

Read more

ทีเส็บ เชิญชวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS ร่วมกันยกระดับศักยภาพสถานที่จัดงาน ด้วยมาตรการสุขอนามัยและนวัตกรรมการจัดงานเสมือนจริง ในโครงการ “2HY (Hygiene& Hybrid)”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และเป็นวาระของโลก ส่งผลให้ธุรกิจชะลอตัว และหยุดชะงัก หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนประเทศอย่างอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะสถานที่จัดงาน ถือว่าได้รับผลกระทบโดยตรง

Read more