เปิดโลกการออกแบบนิทานภาพกับ TK Park

นิทานภาพ เครื่องมือสำคัญในการสร้างโลกแห่งจินตนาการให้แก่เด็ก ๆ ที่นอกจากเรื่องราวที่สนุกเพลิดเพลิน สอดแทรกข้อคิดที่เข้ากับยุคสมัยแล้ว ภาพประกอบในหนังสือยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่สื่อความหมาย ดึงดูดใจให้เด็กๆ อยากอ่าน ซึ่งหน้าที่เหล่านี้เป็นของ “นักออกแบบนิทานภาพ”

Read more